.
Thiết kế trang web Công ty CP Thủy Điện Bình Điền - www.binhdienhjsc.vn

Thiết kế trang web Công ty CP Thủy Điện Bình Điền - www.binhdienhjsc.vn

  Do đặc điểm thời tiết và điều kiện địa hình trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế, hàng năm lũ lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và sản xuất n...