.
Thiết kế trang web In PP - www.Inpp.com.vn

Thiết kế trang web In PP - www.Inpp.com.vn

PP là gì? Là tên một loại giấy trong ngành in ấn kỹ thuật số. PP  hơn giấy ảnh, mặt sau có keo hoặc không keo, sau khi in được phủ lên một lớp  bảo vệ...