.
Công ty Rau quả Bình Thuận - www.fruitsandgreens.com

Công ty Rau quả Bình Thuận - www.fruitsandgreens.com

Thành lập năm 2000 với hoạt động sản xuất kinh doanh chính là xuất nhập khẩu rau củ quả các loại, DNTN rau quả Bình Thuận đã không ngừng phát triển để trở...