.
Công ty Quản Lý và Kinh Doanh Chợ Bình Điền - www.binhdienmarket.com.vn

Công ty Quản Lý và Kinh Doanh Chợ Bình Điền - www.binhdienmarket.com.vn

Công ty Quản Lý và Kinh Doanh Chợ Bình Điền là một doanh nghiệp nhà nước,  đơn vị trực thuộc Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH Một Thàn...