.
Thiết kế website Kết Nối Sự Nghiệp - www.Ketnoisunghiep.com.vn

Thiết kế website Kết Nối Sự Nghiệp - www.Ketnoisunghiep.com.vn

Bí quyết để thành công trong vai trò lãnh đạo là biết cách giao tiếp và đánh giá chính xác nhân viên của mình. Đó là p...
Thiết kế website Tìm Việc Nhanh - www.

Thiết kế website Tìm Việc Nhanh - www.

 Tìm việc nhanh là một trong những website nổi tiếng có truy cập cao nhất trong lĩnh vực tìm việc làm và tuyển dụng, công ty CP Tim Việc Nhanh đã vinh dự nhận b...
Vài điều về nghề thiết kế web

Vài điều về nghề thiết kế web

Web (hay là trang dữ liệu, trang duyệt nội dung thông tin qua Internet) ngày nay không còn xa lạ với chúng ta. Cùng với sự đi lên của công nghệ thông tin, cá...
Cơ hội việc làm cho ngành công nghệ thông tin

Cơ hội việc làm cho ngành công nghệ thông tin

Mỗi năm, có hàng nghìn sinh viên công nghệ thông tin ra trường. Tuy nhiên, chỉ một số ít tìm được việc làm trong khi các doanh nghiệp lại thường xuy&e...